Game Sudoku

9:41 AM - Saturday, December 1, 2012


Hướng dẫn chơi
Sudoku bao gồm một hình vuông kích thước 9×9, chia thành 3 cụm ô vuông nhỏ hơn. Vì vậy, toàn bộ khu vực chơi có 81 ô vuông. Các hình vuông có chữ số từ 1 đến 9. Mục tiêu của trò chơi là điền vào các ô vuông với các chữ số từ 1 đến 9 để tất cả các chữ số sẽ chỉ xuất hiện 1 lần trong mỗi dòng, mỗi cột và mỗi cụm vuông nhỏ 3×3.

Giới thiệu game
Game Sudoku gây sốt bởi nó không chỉ đơn thuần là một trò chơi, mà còn là cách thức giải trí giúp rèn luyện trí não, tư duy lôgic và tính kiên trì.Từ khóa: Game Sudoku
NHẬN XÉT