Anh đã nắm tay bao nhiêu cô gái?

7:02 PM - Wednesday, August 7, 2013
Nếu tình yêu được đo bằng những lần nắm tay thì em muốn hỏi anh, tình yêu của anh rộng lớn tới mức nào rồi, có nghĩa là, anh đã nắm tay bao nhiêu cô gái?
Có bao giờ bước trên đường một mình, nhìn những cặp đôi tay trong tay, anh nhớ và cần nắm lấy một bàn tay hay không? Có bao giờ anh tự đan hai tay vào nhau, tự tưởng tượng bàn tay trái là tay anh, tay phải là tay của một cô gái hay không? Có bao
Từ khóa: Anh đã nắm tay bao nhiêu cô gái?
NHẬN XÉT