Anh sẽ không tin cái gọi là duyên phận

9:31 AM - Monday, August 19, 2013

Dường như tất thảy mọi cuộc gặp gỡ, đến với nhau, rồi chia ly, đều được người ta lý giải bằng hai chữ “duyên phận”...


Em cũng hơn một lần từng nói, duyên phận đem chúng ta đến với nhau, nhưng nếu phải chia tay, ắt cũng là do mối duyên ấy đã đứt.

Nhưng tại sao chúng ta phải phó thác tình cảm của mình cho một thứ mơ hồ chi phối, để rồi không dám tin vào tình cảm dành cho nhau. Em biết không,
Từ khóa: Anh sẽ không tin cái gọi là duyên phận
NHẬN XÉT