Gái héo hay gái ế

5:51 AM - Sunday, August 11, 2013

Gái ế buồn một cho thân, thì gái héo khiến đời buồn đến mười phần cho họ. Lạ nhỉ, hoa nào mà chẳng muốn tươi, nhưng tại sao trong thời buổi công nghệ hòa chất đủ để họ tươi đến bao lâu tùy ý thì lại rủ nhau đi héo...


Bấy lâu nay chúng ta vẫn vô hình trung quy chụp rằng gái héo là gái ế. Nhưng không, thực ra đó vẫn là hai cá thể khác nhau, nhưng đôi lúc lại nhập nhằng chuyển hoá lẫn nhau, rồi
Từ khóa: Gái héo hay gái ế
NHẬN XÉT