Hẹn mưa (Kỳ cuối)

2:58 AM - Monday, August 12, 2013


Cái tên Mẫn và Nhân cứ hiện lên trong đầu tôi, dù đã bắt đầu viết câu chuyện mới, một tình yêu khác, nhưng tay tôi luôn gõ nhầm tên của nhân vật. Điều đó khiến tôi hiểu rằng, “Hẹn mưa” cần một cái kết.


Mưa vẫn rơi, đường vắng không một bóng người. Mưa gột rửa được nhiều thứ lắm, kể cả cảm xúc của con người. Nhân gấp chiếc khăn quàng cổ lại cẩn thận, nắm chắc trong tay rồi quay người bước đi.
Từ khóa: Hẹn mưa (Kỳ cuối)
NHẬN XÉT