Người đưa ô và người đi cùng dưới mưa

6:51 PM - Saturday, August 3, 2013
Mỗi người trong cuộc sống đều có 2 người này: Người đưa ô và người đi cùng dưới mưa! Cả 2 người này đều quan trọng với bản thân mỗi chúng ta và khiến ta phải đưa ra những quyết định, sự lựa chọn để có được hạnh phúc.
Người đưa ô - Người mà ta yêu nhất!

Là người mà ta yêu nhất. Có thể không phải là tình đầu, cũng chẳng phải là tình cuối, cũng chẳng phải mối tình kéo dài nhiều năm trời hoặc
Từ khóa: Người đưa ô và người đi cùng dưới mưa
NHẬN XÉT