[Share] Template Mobile Clone TDM

9:45 PM - Tuesday, August 13, 2013


Hình ảnh

Demo: http://demotemplate8-sauciu.blogspot.com/Giới thiệu:+ Được mix lại từ [Share] Template Mobile Blogger Đẹp (Fix Vỡ Khung)

+ Cải tiến javascript tăng tốc độ load

+ Fix lỗi hình ảnh mặc định với bài viết không có hình ảnh mô tả

+ Clone style mobile của traidatmui.com/?m=1Tải xuống template tại đây
Từ khóa: [Share] Template Mobile Clone TDM
NHẬN XÉT