Tình yêu Nếu, Vì và Mặc Dù...

9:48 AM - Thursday, August 8, 2013

Tình yêu đôi lứa có thể nói là sự tổng hợp của 3 loại tình yêu trên. Nhưng cách thức pha trộn 3 loại trên như thế nào để có thể tạo ra một tình yêu bền vững và ngọt ngào lại nằm trong chính trái tim của các bạn!


Tình Yêu Nếu...

Câu chuyện “Tình yêu Nếu” xảy ra tại Nhật Bản, đất nước với những truyền thống quy củ và chặt chẽ. Niềm tự hào theo tinh thần Samurai vẫn còn in đậm trong cách sống
Từ khóa: Tình yêu Nếu, Vì và Mặc Dù...
NHẬN XÉT