Tôi bây giờ…

6:42 AM - Sunday, August 18, 2013

Chẳng biết trong cuộc đời đầy biến cố trắc trở, cơ hội để tìm thấy một người mình yên tâm dựa vào và đủ rộng lớn để che chở bao bọc cho mình đến bao nhiêu lần trong đời nhỉ?


“Chim sợ cành cong”, tôi cũng vậy, một cuộc tình thất bại, ai dám nói rằng những cuộc tình sau sẽ không? Đôi khi tôi cố mạnh mẽ, để cho mọi người thấy rằng bên cạnh tôi không cần một chàng trai làm chỗ dựa. Lựa chọn bước
Từ khóa: Tôi bây giờ…
NHẬN XÉT