Trong giờ phút quyết định, tôi ít niềm tin vào phụ nữ hơn

8:48 PM - Sunday, August 4, 2013
Nếu đàn ông ít niềm tin vào phụ nữ hơn ở những khi quyết định, thì phụ nữ cũng hãy chứng tỏ rằng mình chẳng cần đến đàn ông để đưa ra phán quyết bao giờ!
“Trong giờ phút quyết định, tôi ít niềm tin vào phụ nữ hơn” – câu nói đùa mà như thật trong hoàn cảnh “nước sôi lửa bỏng” này của một đấng mày râu đã dễ dàng hạ bệ lòng tự tôn của rất nhiều phụ nữ, dù ít dù nhiều, trong đó có cả những người
Từ khóa: Trong giờ phút quyết định, tôi ít niềm tin vào phụ nữ hơn
NHẬN XÉT