Đừng bao giờ nhìn về quá khứ

1:12 AM - Tuesday, August 6, 2013
Quá khứ của những người trẻ thì mỏng, thế mà họ cứ thích ngoái trông, họ tưởng rằng có thể rút ra từ đấy những bài học.
Vì sao những người trẻ hay hụt hẫng, mất quân bình? Ấy là bởi họ hay ngoái nhìn quá khứ. Quá khứ của những người trẻ thì mỏng (tất nhiên rồi, càng trẻ thì càng ít quá khứ), thế mà họ cứ thích ngoái trông, họ tưởng rằng có thể rút ra từ đấy những bài học. Họ nhầm. Chỉ những người
Từ khóa: Đừng bao giờ nhìn về quá khứ
NHẬN XÉT