Có thứ hạnh phúc không cần phải gọi tên…

11:24 PM - Friday, September 6, 2013
Dẫu lúc bắt đầu biết là đáng thương đến vậy, thế nhưng nếu được lựa chọn vẫn cứ bước đến bên cuộc đời nhau. Hạnh phúc một giây vẫn cứ là hạnh phúc cần gì phải gọi tên…
Trên đời này đáng thương nhất không phải là tình yêu đơn phương, cũng không phải là tình yêu muôn trùng sóng gió cách trở mà chính là rơi vào một mối quan hệ không rõ ràng! Là những mối quan hệ không thể nào gọi tên, chẳng phải
Từ khóa: Có thứ hạnh phúc không cần phải gọi tên…
NHẬN XÉT