Cứ an nhiên mà yêu, ngại gì!

11:23 PM - Friday, September 6, 2013
Tình yêu của tuổi trẻ là một thời nông nổi thoáng qua nhưng rồi cũng là những tháng ngày hằn sâu nhất trong tâm trí...
Chúng ta vẫn đang cô đơn, vẫn đang cố gắng để kiếm tìm một ai đó phù hợp. Ngày ngày chúng ta vẫn kết bạn với sự cô đơn tẻ nhạt đến chán ngắt như một thói quen, rồi cứ thế, sự lựa chọn rơi rụng dần, những tiêu chí đầu tiên cho một cuộc tình cũng không còn tồn tại, chúng ta bắt đầu
Từ khóa: Cứ an nhiên mà yêu, ngại gì!
NHẬN XÉT