Hạnh phúc nơi đâu?

11:37 PM - Friday, September 6, 2013
Đã lúc nào chúng ta vội vã đi tìm định mệnh của mình nhưng rồi những gì nhận lấy chỉ như trò chơi của số phận. Người ở đó, nhưng cũng chẳng phải ở đó. Người ở rất xa.
Ai cũng có một người đang đứng đợi, nhưng ở đó là ở đâu? Chẳng ai cấm cản, cũng chẳng ai cách ngăn, vậy mà chúng ta xa cứ mãi xa, vĩnh viễn không tìm được đường quay lại. Bản thân anh và em, mỗi người đều tự vạch cho mình một cái
Từ khóa: Hạnh phúc nơi đâu?
NHẬN XÉT