Ngày tớ thôi yêu cậu...

11:41 PM - Friday, September 6, 2013
Tớ đã từng rơi vào trạng thái tự kỉ vì yêu cậu, để rồi bạn bè tớ trách móc, xa lánh vì cái thái độ lạnh lùng mà tớ dành cho họ...
Viết cho người tớ đơn phương yêu suốt quãng đời sinh viên. Ngày tớ thôi yêu cậu, bầu trời của tớ cao hơn, trong xanh hơn. Ngày tớ thôi yêu cậu, mọi thứ xung quanh tớ như bừng sáng, rực rỡ lạ thường. Ngày tớ thôi yêu cậu, tớ có thể làm được nhiều việc có ích cho cuộc
Từ khóa: Ngày tớ thôi yêu cậu...
NHẬN XÉT