Đổi tên Facebook quá số lần quy định mới nhất 15/01/2014

9:20 PM - Monday, September 9, 2013


Hướng dẫn đổi tên Facebook quá số lần quy định, Đổi tên Facebook quá số lần quy định Ngày 15 tháng 01 năm 2014

Trích nguyên văn theo FacebookNếu bạn muốn hiển thị một tên khác trên tài khoản của mình (ví dụ: tên thời con gái, biệt hiệu hoặc tên trong công việc), bạn có thể thêm tên thay thế. Nếu tên thật của bạn không được liệt kê trên tài khoản và bạn không thể thay đổi tên thật, hãy cho
Từ khóa: Đổi tên Facebook quá số lần quy định mới nhất 15/01/2014
NHẬN XÉT