Thu Sài Gòn

11:17 PM - Friday, September 6, 2013
Có những mùa chưa qua mà đã nhớ, có những người chưa đến đã vội đi. Tháng 9, tháng chùng chình giữa mùa yêu và mùa nhớ. Trời vẫn rất xanh dù mưa rơi ngược lòng người.
Có những ngày mùa cũ ùa về se sắt cả lòng. Chiều Sài Gòn mưa đó rồi nắng đó, chớm thu trời cũng ngả màu buồn. Nhìn vệt thời gian đang rơi ngoài phố, lắng nghe tiếng ai rao khẽ cho gánh hàng bán vội về mau. Sài Gòn chỉ những lúc sang
Từ khóa: Thu Sài Gòn
NHẬN XÉT