Đừng sợ yêu, hỡi các cô gái

11:26 PM - Friday, September 6, 2013
Phần lớn những cô gái luôn cảm thấy sợ hãi chuyện yêu đương, cũng chính là do đã từng chứng kiến quá nhiều chuyện tình thất bại. Hoặc là cảm thấy, kể cả có yêu, họ cũng sẽ cô đơn trong chính tình yêu của mình.
Đó là những cô gái, do sợ cô đơn, nhưng cũng không thể thoát khỏi sự cô đơn, hoặc là sợ cô đơn, nhưng cái sự cô đơn đã ngấm vào thành thói quen, đến độ chưa sẵn sàng tiếp nhận bất kỳ ai
Từ khóa: Đừng sợ yêu, hỡi các cô gái
NHẬN XÉT