10 Thủ thuật Facebook hay và hữu ích

4:47 AM - Monday, January 20, 2014


1. Rời nhóm: Nếu bạn bị ép vào các hội, nhóm không mong muốn.

Khi nhận được thông báo mời vào nhóm, bạn mở xem thông báo đó để chuyển đến trang chủ của nhóm. Tại đây, bạn nhấn biểu tượng bánh răng cưa chọn Leave Group (Rút khỏi nhóm) trong menu xổ ra. Trên pop-up xuất hiện, bạn đánh dấu chọn mục Prevent members of the group from adding you again để ngăn các thành viên khác thêm bạn vào lại
Từ khóa: 10 Thủ thuật Facebook hay và hữu ích
NHẬN XÉT