Bài thơ về đôi dép - Nguyễn Trung Kiên

6:53 PM - Wednesday, January 22, 2014
Bài thơ đầu anh viết tặng em

Là bài thơ anh kể về đôi dép

Khi nổi nhớ ở trong lòng da diết

Những vật tầm thường cũng viết thành thơHai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ

Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nữa bước

Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược

Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhauCùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao

Cùng chia xẻ sức người đời chà đạp


Từ khóa: Bài thơ về đôi dép - Nguyễn Trung Kiên
NHẬN XÉT