Có một ngày... em đi!

5:22 AM - Monday, January 13, 2014


Em cũng sẽ chọn buông tay, cho người xuôi theo một duyên tình mới.


Có một ngày mà em ngồi ngẩn ngơ nghĩ về chuyện tình yêu của mình, khi em cố níu còn một người cố tránh xa. Có một ngày em cố gắng ngoan để rèm mi không ướt nước, cố gượng cười để làm yên lành một ai đó vốn quen thuộc bỗng trở thành xa lạ. Có một ngày, có một ngày buồn lắm, là một ngày như thế… em đi!


Em gói ghém hành trang
Từ khóa: Có một ngày... em đi!
NHẬN XÉT