Hướng dẫn cách để có hai ảnh hồ sơ cá nhân trên Facebook

12:38 PM - Wednesday, January 8, 2014
Thực hiện the0 10 bước sau để cóhai hình ảnh hồ sơ cá nhân trên Facebook.

Bước 1.

Đăng nhập vào tài khoản Facebook của bạn và vào Album của bạn bằng cách Click vào Album .

Bước 2.

Bây giờ Bạn chọn "Profile Pictures" và mở một bức ảnh mà bạn muốn nó là ảnh đại diện chính của bạn.

Bước 3.

Sau khi mở một hình ảnh bản sao cho bạ có thể Copy được fbid như hình dưới đây.

Bước 4.
Từ khóa: Hướng dẫn cách để có hai ảnh hồ sơ cá nhân trên Facebook
NHẬN XÉT