Hướng dẫn ẩn danh sách bạn bè trên Facebook

5:24 AM - Wednesday, January 15, 2014


Làm như Video nhé.. Không giải thích gì thêm! hehe...


Update....

Facebook là một xã hội ảo công khai, nơi bạn có thể giữ liên lạc với bạn bè của mình. Tuy nhiên, có cần thiết không khi bạn bè của bạn hoặc ai đó có thể nhìn thấy hết mọi người trong danh sách bạn bè của bạn?
Vậy làm thế nào để ẩn tất cả mọi người trong danh sách bạn bè của bạn trước tất cả mọi người hay thậm
Từ khóa: Hướng dẫn ẩn danh sách bạn bè trên Facebook
NHẬN XÉT