Làm thế nào để biết ai đã Unfriend với bạn trên Facebook?

2:25 AM - Thursday, January 16, 2014

Unfriends Notify For Facebook là một tích ích mở rộng dành cho Google Chrome, có chức năng hiển thị một danh sách người dùng Facebook đã Unfriend với bạnVới nhiều người, Facebook là cách giữ liên lạc thường xuyên với bạn bè và người thân trong gia đình. Tuy nhiên, không như Twitter, bạn không cần phải theo dõi lại người đang theo dõi mình, Facebook vẫn sử dụng cách cổ điển là ‘Friends’,
Từ khóa: Làm thế nào để biết ai đã Unfriend với bạn trên Facebook?
NHẬN XÉT