Làm thế nào để tối ưu và tăng tốc Firefox?

12:50 AM - Thursday, January 23, 2014


Chrome hiện đang là trình duyệt số 1 hiện nay về tốc độ lẫn thời gian khởi động, tuy nhiên, với những ai đã yêu thích Firefox thì hình tượng “cáo lửa” này luôn là tượng đài về tốc độ và khó có thể quật ngã.Theo thời gian sử dụng, nếu bạn cảm thấy chú “cáo lửa” Firefox không còn nhanh như trước nữa thì có thể đến lúc chúng ta cần cải thiện tình trạng bằng vài tinh chỉnh về cài đặt.
Từ khóa: Làm thế nào để tối ưu và tăng tốc Firefox?
NHẬN XÉT