Tủi thân vì bố mẹ chỉ luôn đem tôi so sánh với người khác

7:49 AM - Monday, January 13, 2014


Bố mẹ tôi suốt ngày lấy người khác làm gương, nói rồi mắng mỏ tôi còn nhiều hơn cả ăn cơm.


Những ai từng bị bố mẹ mang ra so sánh với người giỏi hơn, rồi lấy người khác ra làm gương đều có thể hiểu rất rõ cảm giác khó chịu, bực bội khi bị như vậy. Tôi cũng vậy, nhưng trường hợp của tôi “khủng khiếp” hơn rất nhiều bởi chuyện bị so sánh đối với tôi bây giờ còn nhiều hơn cả cơm bữa. Nó khiến tôi
Từ khóa: Tủi thân vì bố mẹ chỉ luôn đem tôi so sánh với người khác
NHẬN XÉT