Hướng dẫn cách FIX lỗi ERROR 1406 khi cài đặt Office 2013

5:53 AM - Monday, June 9, 2014

Vật vã đi tìm câu trả lời cho nó cuối cùng cũng xong. Thôi mình vào lun chuyên đề là hướng dẫn cách Fix lỗi ERROR 1406 khi vào đặt Office 2013 như hình nên dưới. Cách giải quyết:  Các bạn chỉ cần khởi động sạch tại máy tính của bạn là có thể cài đặt bình thường.

Vậy khởi động sạch nó như thế nào thì mình xin lấy hướng dẫn bên Microsoft về cho các bạn dễ đọc.


Chú ý

Bạn phải đăng nhập
Từ khóa: Hướng dẫn cách FIX lỗi ERROR 1406 khi cài đặt Office 2013
NHẬN XÉT