Cảnh báo tình trạng Hack Website nhà nước để chèn Link hưởng lợi

9:18 PM - Wednesday, August 20, 2014

Hiện nay, một số doanh nghiệp kinh doanh đã thực hiện những hành vi phạm pháp nhằm đẩy mạnh các từ khóa của mình để “câu view” tìm kiếm và thu hút khách hàng. Cách thức thường thấy nhất là hack và chèn link có “Bộ từ khóa” vào những trang web có số lượng truy cập cao – thường xuyên.


Lợi dụng các kẽ hở trong thiết kế hay quản trị website, các đối tượng có thể hack và chèn link “Bộ từ khóa” hay
Từ khóa: Cảnh báo tình trạng Hack Website nhà nước để chèn Link hưởng lợi
NHẬN XÉT