Hướng dẫn đăng ký SSL để sử dụng được HTTPS

5:58 PM - Monday, August 11, 2014

SL(Secure Sockets Layer) – một tiêu chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu
không còn lạ gì đối với anh em Developer nói chung và những người phát
triển ứng dụng FaceBook nói riêng. Tuy nhiên việc đăng ký SSL như thế
nào, cần những điều kiện gì để có thể sử dụng nó… là những thắc mắc mà
không phải ai cũng có điều kiện để trải nghiệm. NhanWeb cũng là một
người trong số đó. Nhân việc tôi hoàn tất
Từ khóa: Hướng dẫn đăng ký SSL để sử dụng được HTTPS
NHẬN XÉT