Hướng dẫn thêm nút Start Menu lên Windows 8 và Windows 8.1

8:00 PM - Tuesday, August 26, 2014

Xin chào các bạn, như các bạn đã biết trên Windows 8 và Windows 8.1, Mircosoft đã loại bỏ Start Menu truyền thống khiến nhiều người sau khi lên đã về lại với Windows 7 và XP. Vậy nên nhà phát triển Stardock đã làm một phần mềm với tên là Start8.


Chúng ra cùng điểm qua vài chức năng chính với phần mềm này:

- Thêm một nút Start của Windows 7 theo phong cách Windows 8 Metro.
- Thêm các ứng
Từ khóa: Hướng dẫn thêm nút Start Menu lên Windows 8 và Windows 8.1
NHẬN XÉT