Share code Image Uploader 5.2.4 - Upload hình lên Imgur, Postimage, ImagesHacks,Picasa, Fickr...

8:57 PM - Wednesday, August 27, 2014

Tình hình là xưa nay chúng ta vẫn đang cần một công cụ Upload ảnh lên các server như ImgUp, Picasa, IamgesHack... để không làm ảnh hưởng nhiều đến dung lượng của site chúng ta.
Hôm nay Sâu Ciu nhặt được trên mạng một Code ngon và có thể nói là ngon nhất khi tính đến thời điểm hiện tại.. và chia sẽ cho anh em.


Code viết bởi ChipLove (Admin Chiplove.Biz)

Hướng dẫn cài đặt:
Chmod : 777 thư mục
Từ khóa: Share code Image Uploader 5.2.4 - Upload hình lên Imgur, Postimage, ImagesHacks,Picasa, Fickr...
NHẬN XÉT