Hướng dẫn cài đặt Android 4.4 KitKat lên máy tính

6:22 PM - Tuesday, September 2, 2014


Khác với các bài viết trước, chúng ta chỉ có thể giả lập hệ điều hành Android chứ không hoàn toàn cài đặt nó và sử dụng một cách “triệt để” và thoải mái. Bài viết này chúng ta sẽ sử dụng phiên bản Android được tạo bởi Android-x86, một dự án không chính thức về việc phát triển các bộ cài đặt Android lên máy tính sử dụng cấu trúc phần cứng Intel x86.


Phiên bản Android mới phát hành Android-x86
Từ khóa: Hướng dẫn cài đặt Android 4.4 KitKat lên máy tính
NHẬN XÉT