Cách ẩn Sticker trong bình luận Facebook trên Chrome, Firefox

7:29 PM - Sunday, October 26, 2014


Nếu đã phát chán vì phải xem cả chuỗi sticker trong bình luận Facebook, bạn nên đọc bài hướng dẫn dưới đây.

Mới đây, Facebook cho phép sử dụng sticker khi bình luận. Tuy có ưu điểm giúp cuộc trò chuyện sinh động hơn, không ít người than trời vì liên tục phải xem cả chuỗi sticker thay vì bình luận thật sự. May mắn là bạn có thể vô hiệu hóa sticker bằng các cách dưới đây:

Google Chrome

1. Truy
Từ khóa: Cách ẩn Sticker trong bình luận Facebook trên Chrome, Firefox
NHẬN XÉT