Xem Video: Nhắm mắt cho vợ ngoại tình

9:01 PM - Tuesday, January 27, 2015
Nếu một ngày nào đó người vợ (hoặc chồng), quay lưng phản bội lại mình, mọi người sẽ phản ứng thế nào… Tức giận, đánh ghen, ly hôn…hay những phản ứng gay gắt nào nữa. Vậy mà có một người đàn ông biết vợ phản bội lại có hành động trái với lý lẽ thông thường.

Xem thêm video

[id]Xem;https://www.youtube.com/watch?v=6dT3nLBgjdY|[/id]
Từ khóa: Xem Video: Nhắm mắt cho vợ ngoại tình
NHẬN XÉT