Thanh niên chặn đánh học sinh bằng điếu cày [Clip shock]

9:21 PM - Sunday, March 8, 2015
Xem clip Thanh niên chặn đánh học sinh giữa đường bằng điếu cày ngay giữa thanh thiên bạch nhật.


Xem Video Clip shock


Từ khóa: Thanh niên chặn đánh học sinh bằng điếu cày [Clip shock]
NHẬN XÉT